Chov a plemenařina

Horské podmínky, ve kterých hospodaříme, nám umožňují chov skotu bez tržní produkce mléka. Převážnou část roku jsou zvířata na pastvinách. V zimním období je většina zvířat ustájena z důvodu kontrolovaného telení. Chováme skot plemene Masný simentál. V současnosti chováme přes 300 krav a 14 plemenných býků. V kontrole užitkovosti masných plemen máme v současnosti vedeno 74 plemenic. Každoročně produkujeme plemenné býky, které odchováváme jednak na našem hospodářství, jednak ve specializovaných odchovnách. Úspěšnost našeho chovu byla několikrát potvrzena na Národní výstavě zvířat, která se koná každé 2 roky v Brně (dříve v Praze).