Poznejte historii Statku Kašperské Hory

Střípky z historie

V minulosti byl statek součástí Státního statku Sušice. Ten byl rozdělen na 4 střediska, jedním z nich byly právě Kašperské Hory. Po roce 1989 začala na statku probíhat privatizace. Byl zpracován privatizační projekt na část majetku tohoto střediska pro město Kašperské Hory. Projekt byl však zamítnut, a tak město v roce 1993 zřídilo příspěvkovou organizaci Statek města Kašperské Hory, která začala na pronajatém majetku státu hospodařit.

Vznik Statku Kašperské Hory

V roce 1996 město podepsalo kupní smlouvu na dotčený majetek a zároveň pro jeho správu zřídilo novou společnost Statek Kašperské Hory s.r.o. Začalo se hospodařit na 550 hektarech zemědělské půdy, z nichž 200 ha tvořila orná půda. Základ chovu tvořilo 140 krav plemene červená straka. V té době na statku pracovalo 24 zaměstnanců. Výroba mléka se stala nerentabilní a udržení konkurenceschop­nosti by obnášelo vysoké finanční náklady.

Specializace na masné plemeno skotu

V té době nebyly k dispozici dotace ani jiné finanční podpory. Jedinou možností byl program chovu krav bez tržní produkce mléka v horských a podhorských oblastech podporovaný ministerstvem zemědělství. Statek se postupně do tohoto programu zapojil převodem celého mléčného stáda. Chov byl rozšířen o plemenné jalovice Masného simentála z Kanady, které se staly základem současného čistokrevného chovu. Chov dojných krav byl definitivně ukončen v roce 1997 a následovalo postupné zatravnění orné půdy.

Hospodaření v ekologickém režimu

Od roku 1999 statek hospodaří v ekologickém režimu. Statek v současné době obhospodařuje 863 ha trvalých travních porostů zapsaných ve veřejném registru půdy, z toho jsou dvě třetiny v majetku města nebo firmy. Obhospodařované plochy se nachází na několika katastrálních územích, zasahují také do CHKO Šumava a NP Šumava.

Historické fotografie krajiny Kašperských Hor. Zdroj fotografií: www.sumavanet.cz