Plemenářská práce

Základem našeho čistokrevného chovu byly dovezené plemenice z Kanady v roce 1995. V současnosti máme 75 čistokrevných matek a 14 plemenných býků, z nichž 7 býků je dovezeno z Dánska. Všechna čistokrevná zvířata podléhají kontrole užitkovosti. Většina krav je připuštěna na jaře s následným telením v zimě, menší počet krav je připuštěn na podzim s následným telením v létě. Telata jsou od narození pravidelně vážena a váhy evidovány v kontrole užitkovosti. Pokud nesplňují dané parametry, jsou zvířata vyřazena. Tento striktní postup zajišťuje produkci silných a zdravých jedinců.

Úspěchy plemenného chovu

 • Rok 1999: Kráva 051313–446 – 2. místo v kategorii starší krávy – Národní výstava masného skotu v Praze 1999
 • Rok 2001: Býk Ivan P – 1. místo v kategorii býci – Národní výstava masného skotu v Praze 2001
 • Rok 2001: Kráva 120 703 304 – 3. místo v kategorii krávy – Národní výstava masného skotu v Praze 2001
 • Rok 2005: Býk Vingegárd Uruguay – Národní vítěz v kategorii býk do 3 let, šampion plemene – Národní výstava masného skotu v Praze 2005
 • Rok 2011: Býk Tullius Šumavský V – 1. místo na OPB Měcholupy s 83 body za exteriér a dále 2. místo na Národní Výstavě v Brně v kategorii mladí plemenní býci
 • Rok 2011: Býk Siven Vodňanský vyhodnocen Zlatým Klasem na Výstavě Země Živitelka
 • Rok 2012: Býk Urquell Šumavský V – 1. místo na OPB Cunkov s 83 body za exteriér. Dnes působící na inseminační stanici ve firmě Natural
 • Rok 2012: Býk Uther Šumavský V – 1. místo na OPb Měcholupy s 85 body za exteriér
 • Rok 2013: Býk Virgo Šumavský P – 3. místo na OPB Měcholupy s 80 body za exteriér
 • Rok 2014: Býk Arko Šumavský R – 3. místo na OPB Měcholupy s 75 body za exteriér
 • Rok 2014: Býk Zero Šumavský P – 2. místo na OPB Měcholupy s 79 body za exteriér
 • Rok 2017: Býk Bond Šumavský PP – 3. místo na OPB Měcholupy s 75 body za exteriér

Odchovna plemenných býků

Každoročně z narozených čistokrevných býčků vybereme ty, kteří splňují parametry plemenného chovu Masného simentála a tyto býčky umisťujeme do specializovaných odchoven plemenných býků podle jejich narození do příslušného turnusu. Ročně jsou celkem 4 turnusy. Zvířata umisťujeme pravidelně na OPB Měcholupy, případně také na OPB Benešov či OPB Cunkov. V posledních 4 letech odchováváme několik býků také doma na vlastní odchovně, která je součástí nové stáje vybudované v roce 2011.