Stáje a odchovny

V současnosti máme k dispozici tři stáje. Na hospodářství Kavrlík je jedna stáj přebudovaná z vazného ustájení na volné ustájení s kapacitou 160 krav a 160 telat. V roce 2011 se podařilo vybudovat novou stáj, která má kapacitu 97 krav, 97 telat a 5 plemenných býků. Tato stáj slouží také jako odchovna plemenných býků v testovaném období před základními výběry. Ty se uskutečňují také v této stáji. Třetí stáj se nachází na hospodářství Rejštejn, je to budova bývalého ovčína. Kapacita této stáje je 60 krav, 60 telat a 30 jalovic. Do budoucna je v plánu výstavba další stáje na hospodářství Kavrlík, která by měla sloužit pro výkrm masných býků s následnou porážkou na místních jatkách, které jsou také v nejbližších plánech společnosti a města.