Školení Travní přísevy od A do Z.

1. 2. 2019 proběhlo v Horském klubu v Kašperských Horách školení na téma přísevů a obnov travních porostů.

Na školení přednášeli zástupci Českomoravského svazu zemědělských podnikatelů, firem SEED SERVICE, Žiro a P@L a zástupci Ministerstva zemědělství. Školení bylo pojato jako komplexní přístup k přísevům, resp. k obnově travních porostů pro všechny zájemce nejen z řad zemědělců z blízkého i širokého okolí. Příspěvky přednášek se týkaly správného zakládání travních porostů, jejich vhodné výživy, dostupné techniky pro ošetřování a provádění přísevů, včetně legislativního rámce a jeho možných změn v blízké budoucnosti.