Vyvážení hnoje ze stájí

Koncem jara, kdy se dobytek odváží ze stájí na pastviny, se z uvolněných stájí vyvážení přes zimu nahromaděný hnůj.

Koncem jara, po odvozu dobytka ze stájí na pastviny, se následně vyváží ze stájí nahromaděný hnůj na polní hnojiště. Stáje se vyčístí či případně opraví a jsou opět připraveny na podzim pro zimní ustájení dobytka. Hnůj nakládá manipulátor JCB a odvoz zajišťují soupravy tvořené traktory Case s návěsy.